ปาล์มพัด

ปาล์มมงกุฎ Fiji Fan Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pritchardia pacifica Seem & H.Wendl.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 – 30 เซนติเมตร มีนวลสีขาวปกคลุม
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นและพับจีบ แผ่นใบขนาด 1 เมตร
ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ช่อแผ่กระจายยาว 30 เซนติเมตร ออกระหว่างกาบใบ
ผล: กลม ขนาด 1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีน้ำตาลเข้ม
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมได้ดี
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้ง  ชื่อสกุล “Pritchardia” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ W.T. Pritchard ผู้แต่งหนังสือ Polywesian Reminiscences