ลิ้นมังกรดีเซอร์ทิ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria deserti N.E.Br.
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท ไม้อวบน้ำ
deserti2ลำต้น: เป็นพุ่มใหญ่ สูงถึง 1 เมตร
ใบ: ค่อนข้างกลม ออกเรียงสลับระนาบเดียว แผ่ออกดูคล้ายพัด และมีร่องลึกยาวตลอดใบ ใบหนา 2-3 เซนติเมตร ยาว 50-90 เซนติเมตร ปลายใบแหลมและมีติ่งหนามแข็ง แผ่นใบแข็งหนา สีเขียว ขอบใบงุ้มงอขึ้นเป็นสันแข็ง โคนก้านมีเยื่อบางคล้ายกระดาษปกคลุม
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อเชิงลด ชูสูง ดอกย่อยสีขาว
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง