จอกหูหนู

Floating Moss
ชื่อวิทยาศาสตร์: Salvinia cucullata Roxb. ex Bory
วงศ์: Salviniaceae
ประเภท: ไม้ลอยน้ำ พวกเฟินล้มลุก
ลำต้น: มีลำต้นเล็ก ๆ ทอดเลื้อยตามผิวน้ำ
ใบ: ใบขนาดเล็กออกตามข้อที่ลำต้น สีเขียว ห่อขึ้นดูคล้ายหูหนู เรียงสลับกันสองด้านเป็นกระจุก ตามผิวใบมีขนนุ่มปกคลุมหนาแน่น ทำให้น้ำไม่เกาะบนใบ ใต้กลุ่มใบมีรากสีน้ำตาลจำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สร้างสปอร์
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกไหล
การใช้งานและอื่นๆ: จอกหูหนูเป็นวัชพืชที่ไม่ร้ายแรงเท่าผักตบชวา เพราะมีแมลงเล็กๆ คอยกัดกินใบ จึงนิยมปลูกเป็นไม้น้ำในตู้ปลา หากปลูกในที่ร่มใบจะบางเล็กและไม่เป็นกลุ่มแน่น