จิกสวน

จิกน้ำ/จิกบ้าน/Wild Guava
ชื่อวิทยาศาสตร์: Barringtonia racemosa (L.) Spreng.
วงศ์: Lecythidaceae
ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง:  5 – 20 เมตร
ทรงพุ่ม: แผ่กว้างหนาทึบ
ใบ: ใบมักอยู่รวมกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง 10 – 13 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบหนาสีเขียว ท้องใบสีอ่อนกว่า
ดอก: ดอกออกเป็นช่อกระจะห้อยจากปลายกิ่ง ยาว 30 – 60 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาวถึงสีชมพู 4 กลีบ เกสรเพศผู้สีขาวจำนวนมาก ร่วงง่าย มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกทยอยบาน ออกดอกเกือบตลอดปี
ผล: รูปไข่ปลายตัด
ดิน: ดินร่วนชื้นแฉะ
แสงแดด: รำไรถึงจัด
น้ำ:ปานกลาง ทนน้ำท่วมขัง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกริมน้ำ