บานชื่นหนู

บานชื่นหนู
บานชื่นหนู

 กระดุมเงิน/กระดุมแสด/Narrow – leaf Zinnia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Zinnia angustifolia Kunth
วงศ์ : Asteraceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น
ความสูง 25 – 40 เซนติเมตร
ลำต้น : สีน้ำตาลแดง มีขนทั่วไป
ใบ : รูปแถบหรือรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบมีขนยาว ก้านใบสั้น
ดอก : ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2 – 3 เซนติเมตร มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน กลีบดอกวงนอกรูปไข่แกมรูปขอบขนาน สีขาวและเหลือง กลีบดอกวงในรูปหลอด สีส้มหรือสีน้ำตาล ออกดอกดก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
แสงแดด : จัด
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดโดยกลบเมล็ดบางๆ เมล็ดจะงอกใน 10 – 25 วัน หลังเพาะ 2 – 3 เดือนจึงออกดอก
โรคและแมลงศัตรูพืช:  มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูสูง