ยูฟอร์เบียแคนเดลาบรัม

Candelabra Tree, Naboom
ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphorbia candelabrum Kotschy
วงศ์: Euphorbiaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม อายุหลายปี
ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร
ลำต้น: ทรงกระบอก รูปร่างเหมือนมงกุฎ ประกอบด้วยสัน 5 – 6 สัน บนสันมีรอยหยักของร่องหนาม หนามสีน้ำตาลแดง ออกเป็นคู่ ยาว 0.8 เซนติเมตร แตกกิ่งแขนงจากต้นขึ้นเป็นลำตรง ผิวลำต้นสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม
ใบ: ใบขนาดเล็ก สีเหลืองทอง รูปขอบขนาน ออกเป็นกระจุก 6 กลุ่มในแต่ละร่องหนาม
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: น้อย
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งหรือใบ
การใช้งานและอื่นๆ: ทนแล้งได้ดี จึงใช้ปลูกประดับสวนแบบทะเลทราย สวนหิน หรือใช้แทนไม้ประธานในสวน ไม่ควรปลูกใกล้ทางสัญจร