ฮาเวอร์เทียฟาสซิอาตา

ม้าจุด/Zebra Haworthia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Haworthia fasciata (Willd.) Haw.
วงศ์: Asphodelaceaehaworthia fasciata2
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: เป็นพุ่มสูง 5 – 6 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 4 – 5 เซนติเมตร เมื่อมีอายุมากขึ้นต้นมักทอดนอน
ใบ: ใบรูปใบหอกแคบ ออกเวียนรอบต้น กว้าง 4 – 5 มิลลิเมตร ยาว 2.5 – 3 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบค่อนข้างแข็งหนาห่องุ้มเข้าหากึ่งกลางใบ สีเขียวเข้ม มีจุดสีขาวพาดขวางตลอดใบ
ดอก:ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ชูสูง ก้านช่อดอกเรียวเล็ก ดอกสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็ก ๆ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: ปานกลาง รดน้ำวันเว้นวัน
แสงแดด: ครึ่งวัน ชอบอากาศเย็นและอากาศถ่ายเทสะดวก
ขยายพันธุ์: แยกหน่อ ปักชำกิ่งหรือใบ
การใช้งานและอื่นๆ: การแยกหน่อควรเลือกหน่อที่มีใบแล้ว 4 – 5 ใบและตัดหน่อให้ติดส่วนของต้นแม่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร ปลูกเป็นไม้กระถางเล็ก ๆ หากแสงแดดจัดจะทำให้ใบไหม้ ถ้าปลูกในห้องทำงาน ที่ได้รับแสงแดดจากหน้าต่างเพียงด้านเดียวต้นมักเอียงหาแสง ควรหมุนกระถางเพื่อไม่ให้ต้นเอียงมากนัก