ว่านกวักโพธิ์เงิน

บอนใบโพ/ว่านโพธิ์เงิน/ว่านโพธิ์ทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Caladium schomburgkii Schott
วงศ์: Araceae
ประเภท
: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น
: มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวแบบเผือก รูปทรงกลม สูง 30-35 เซนติเมตร

ว่านกวักโพธิ์ทอง

ใบ: ใบรูปไข่ โคนใบกลม ปลายใบแหลม แผ่นใบสีเขียว เส้นกลางใบสีขาว
ดอก: ช่อดอกออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ใบประดับรองรับช่อดอกสีเขียว ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ ปลีดอกสีขาวถึงสีเหลืองนวล ดอกมีกลิ่นหอมตอนกลางคืน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูงแสงแดด
แสงแดด: ชอบครึ่งวันถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือผ่าหัว
การใช้งานและอื่นๆ:
ปลูกเป็นไม้ประดับ ว่านชนิดนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ว่านกวักโพธิ์ทอง แต่แตกต่างกันที่แผ่นใบค่อนข้างกลม โคนใบกลมเว้าเล็กน้อย เส้นใบมีสีแดง โดยเชื่อว่าหากปลูกแล้วจะเป็นศิริมงคล เมตตามหานิยม และช่วยให้ค้าขายดี หากปลูกดีๆ จะมีโชคลาภหลั่งไหลมามิได้ขาด