ปาล์มจีบ

Palas Payung/Vanuatu Fan Palm/Ruffled Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Licuala grandis H.Wendl. ex Linden ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นและพับจีบ แผ่นใบแผ่กาง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร  ขอบก้านใบมีหนามแหลม ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ดอกย่อยขนาดเล็กสีเหลืองนวล ผล: รูปรี ยาว 1 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไรหรือครึ่งวัน […]