บราเฮีย

Blue Hesper Palm/Mexican Blue Palm/Sweet Brahea Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Brahea armata S.Wats.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: 1 – 4 เมตร สูงได้ถึง 12 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 50 เซนติเมตร มีข้อถี่
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกเกือบถึงสะดือ แผ่กว้าง 1 เมตร ใบสีฟ้าหรือสีเขียวอมน้ำเงิน
ก้านใบยาว 1 เมตร ขอบก้านมีหนาม
ช่อดอก: ดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร
ผล: กลมรี ขนาด 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ชื่อสกุล “Brahea” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ TychoBrahe นักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ส่วนชื่อชนิด “armata” มาจากภาษาละติน แปลว่า แขน ซึ่งหมายถึงรยางค์ระหว่างขอบใบที่เรียวยาวคล้ายหนาม