ตาล

ตาลโตนด/ตาลใหญ่/โหนด/Brab Palm/Fan Plam/Lontar Palm/Palmyra Palm/Toddy Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Borassus flabellifer L.
วงศ์
: Arecaceae
toddy palm1ประเภท: ปาล์มลำเดี่ยว อายุหลายปี
ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร
ใบ: รูปพัดขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 1.50 เมตร แผ่นใบพับเป็นจีบ หนาแข็ง ขอบใบหยักลึกถึงครึ่งใบ ก้านใบยาวกว่า 1 เมตร ขอบก้านเป็นสันคม
ดอก: ช่อดอกออกจากซอกกาบใบ ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นกัน ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม
ผล: กลมใหญ่ถึง 15 เซนติเมตร ผลสุกสีดำ เมื่อปอกเปลือกออกจะพบเมล็ด 2 – 3 เมล็ดอยู่ภายใน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง ทนดินเค็ม
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมขังได้ในระดับสูงถึง 1 เมตร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในพื้นที่กว้าง หลังปลูก 3 – 5 ปีจึงเติบโตและผลิดอกได้ งวงตาล คือ ช่อดอกเพศผู้ที่เป็นหมัน ภายในมีน้ำหวานที่ใช้ทำน้ำตาลโตนด มีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมกว่าน้ำตาลทราย