ปาล์มเจ้าเมืองตรัง

Sumawong’s Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Licuala peltata Roxb. var. sumawongii L.G.Saw
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร
ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นไม่แตกจากกัน อาจแตกบ้างในบางครั้งถ้ามีลมพัดแรง จีบพัดละเอียด แผ่นใบแผ่กว้าง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 2 เมตร ขอบก้านมีหนามแหลม
ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร
ผล: รูปรี ยาว 1 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีแดง
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 3 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไร ชื่อสายพันธุ์ “sumawongii” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.วัฒนา สุมาวงศ์ นักปลูกเลี้ยงปาล์มมืออาชีพ ซึ่งค้นพบปาล์มชนิดนี้