ปาล์มเจ้าเมืองตรัง

Sumawong’s Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Licuala peltata Roxb. var. sumawongii L.G.Saw ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นไม่แตกจากกัน อาจแตกบ้างในบางครั้งถ้ามีลมพัดแรง จีบพัดละเอียด แผ่นใบแผ่กว้าง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 2 เมตร ขอบก้านมีหนามแหลม ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ผล: รูปรี ยาว 1 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด […]