หมากเหลือง

Areca Palm/Butterfly Palm/Golden Cane Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dypsis lutescens (H.Wendl.) H.Beentje & J.Dransf.
ชื่อพ้อง Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl.
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 – 8 เซนติเมตร ลำต้นและคอใบมีสีเหลืองส้มจนถึงเขียว
ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยรูปแถบแคบเรียวแหลม
ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อแผ่กระจาย ยาว 50 – 70 เซนติเมตร
ผล: รูปรี ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีเหลืองส้ม
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไรและกลางแจ้ง
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลง เมล็ดหมากเหลืองยังไม่สุกแก่เต็มที่ หลังจากสุกจนเป็นสีเหลืองส้มจะเริ่มร่วง