รวยไม่เลิก

รวยไม่เลิก
รวยไม่เลิก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ledebouria kirkii Baker
วงศ์: Asparagaceae (Hyacinthaceae)
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 10 – 15 เซนติเมตร
ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ายหัวหอม
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกกลับ กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม พื้นใบสีเขียวอมเทา มีจุดประสีเขียวเข้มกระจายอยู่ทั่ว
ดอก: เป็นช่อกระจะออกที่ปลายยอด ก้านช่อดอกสีเขียว ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ตั้งขึ้นหรือโค้งลง มีดอกย่อยเล็กๆ สีขาวจำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วน
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ด้วยชื่อที่เป็นมงคล จึงเชื่อว่าจะนำความร่ำรวยมาสู่ผู้ปลูก ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างเหลืองอีกชนิดหนึ่ง