ปาล์มขวดหนาม

Corojo Palm/Cuban Belly Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gastrococos crispa (Kunth) H.E.Moore
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 6 เมตร
ลำต้น: ตั้งตรง ส่วนล่างคอด ส่วนบนป่อง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 – 60 เซนติเมตร มีหนามแบนเรียงเป็นแถวรอบแนวข้อ
ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาว 3 เมตร ใบย่อยเล็กยาวเรียว
ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ สีเหลือง
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
ขยายพันธุ์: เมล็ดงอกยาก ต้องใช้เวลา 4 – 6 เดือน
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้งในพื้นที่กว้าง โดยปลูกให้ห่างกันมากกว่า 5 เมตร เพื่อให้ลำต้นตั้งตรง คอดป่องดูสวยงาม† ในช่วงที่ต้นยังเล็กมีหนามปกคลุมเต็มต้น ต้องระมัดระวัง  †เป็นพืชที่พบเฉพาะในประเทศคิวบา  †ชาวคิวบานิยมกินเนื้อในของเมล็ด ซึ่งมีรสชาติคล้ายกับเนื้อมะพร้าว