สิบสองปันนา

Dwarf Date/Pigmy Date
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix roebelinii O’Brien
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 4 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 12 เซนติเมตร มีกาบใบติดแน่น
ใบ:รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง แผ่กระจายและโค้งอ่อนลู่ลง ก้านใบมีหนาม
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร
ผล: รูปรี ยาว 0.7 เซนติเมตร ผลสุกมีสีม่วงดำ
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางขนาดใหญ่หรือปลูกลงแปลงเป็นกลุ่มหรือแถวเดี่ยว ชื่อชนิด “roebelinii ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ M.Roebelin ผู้ค้นพบปาล์มชนิดนี้