ปาล์มแอ๊ปเปิ้ล

Apple Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyrtostachys renda Blume ‘Apple’ (ลูกผสมของ C. renda กับ C. elegans)
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 8 เซนติเมตร สีแดงเรื่อดูคล้ายผิวผลแอ๊ปเปิ้ล
ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาวกว่า 1 เมตร มีใบย่อย 24 – 36 ใบ
ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบห้อยลง
ผล:กลมถึงรี ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีดำ
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะสำหรับปลูกลงแปลง ชื่อสกุล “Cyrtostachys” มาจากภาษากรีกว่า “kyrtes” หมายถึงโค้งงอ และ “stachy” หมายถึงช่อดอกแบบช่อกระจะ เมื่อรวมความจึงหมายถึง ลักษณะดอกที่โค้งลง