บานบุรีม่วง

บานบุรีสีกุหลาบ/Purple Allamanda
ชื่อวิทยาศาสตร์: Allamanda blanchetii A.DC.
วงศ์: Apocynaceae
ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง
ความสูง:  1.5 – 4 เมตร
ลำต้น: กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม
ใบ: เดี่ยว ออกรอบข้อ 4 ใบ รูปไข่กลับแกมขอบขนาน ขนาด 3-5 x 7-8 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนมน ขอบใบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียว
ดอก: ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อย 2-5 ดอก รูปกรวย กลีบเลี้ยงรูปไข่กลับสีเขียวอ่อน กลีบดอกสีม่วงแดงหรือม่วงอมชมพู โคนกลีบสีม่วงเข้มเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 7-9 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี
ผล: ไม่ติดผล
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย