กะพ้อใบกลม

Parasol Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Licuala orbicularis Becc.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ลำต้น: สั้นติดดิน แต่แตกก้านชูใบขึ้นสูง 80 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักฟันเลื่อย ไม่แตกออกจากกัน แผ่นใบขนาด 0.70 – 1 เมตร ขอบก้านใบมีหนามแข็ง
ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ
ผล:กลม ยาว 0.6 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด : รำไร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 4 – 6 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไร สามารถปลูกประดับได้ตลอดช่วงอายุ ชื่อชนิด “orbicularis” มาจากภาษาละติน หมายถึงรูปทรงกลม ซึ่งก็คือลักษณะใบของปาล์มชนิดนี้