กะพ้อใบกลม

Parasol Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Licuala orbicularis Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้น: สั้นติดดิน แต่แตกก้านชูใบขึ้นสูง 80 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักฟันเลื่อย ไม่แตกออกจากกัน แผ่นใบขนาด 0.70 – 1 เมตร ขอบก้านใบมีหนามแข็ง ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ผล:กลม ยาว 0.6 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด : รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 4 – 6 เดือนจึงงอก การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไร สามารถปลูกประดับได้ตลอดช่วงอายุ ชื่อชนิด “orbicularis” มาจากภาษาละติน หมายถึงรูปทรงกลม ซึ่งก็คือลักษณะใบของปาล์มชนิดนี้