ซิงกิ้งอินเดอะเรน

Singing in the Rain
วงศ์:
Rosaceae
ประเภท: Floribunda /กุหลาบพวง
ความสูง: 1.30-1.50 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่ม หนามน้อย
ใบ: เล็ก สีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: เดี่ยว ดอกบานขนาด 7-10 ซม. สีส้มครีมหรือส้มอมเหลือง กลิ่นหอม ออกดอกดก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน