ปาล์มเชอร์รี่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hyophorbe ‘Cherry’
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1-3 เมตร
ลำต้น: เป็นลูกผสมระหว่างปาล์มแชมเปญกับปาล์มสามเหลี่ยมเหลือง จึงมีลักษณะผสมทั้งสองชนิด ลำต้นเป็นรูปทรงกระบอก สูงกว่าปาล์มแชมเปญ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40-50 เซนติเมตร ปลายยอดเรียว
ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ก้านใบสีม่วงแดง
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อแผ่กระจายยาว 50 เซนติเมตร
ผล: ช่อดอกเป็นหมันจึงไม่ติดเมล็ด
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดที่ได้จากการผสมเกสรของปาล์มแชมเปญกับปาล์มสามเหลี่ยมเหลืองเท่านั้น
การใช้งานและอื่นๆ: จึงเหมาะสำหรับปลูกลงแปลงเพื่อโชว์ลำต้นที่สวยงาม ชื่อสกุล “Hyophorbe” มาจากภาษากรีกว่า “hyo” หมายถึงหมู และ “phorbe” หมายถึงอาหาร เมื่อรวมความจึงอธิบายถึงคุณประโยชน์ของปาล์มสกุลนี้ที่ใช้เป็นอาหารหมูได้