จมูกปลาหลด

ผักไหม ตะหมูกปลาไหล
oxystelma02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Oxystelma secamone (L.) Karst.
วงศ์: Asclepiadaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก
ลำต้น: มีน้ำยางสีขาว ยอดอ่อนมีขน
ใบ: รูปแถบยาว ปลายแหลม สีเขียวเข้มอมเทา
ดอก: ออกเป็นช่อ ดอกตูมกลมพองคล้ายลูกบัลลูน เมื่อบานดอกสีชมพูอ่อน กลางดอกสีชมพูม่วงเข้ม รูปถ้วยตื้น ปลายแยก 5 แฉก ขนาดดอก 2 เซนติเมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
ผล: เป็นฝักรูปกระสวย มีเมล็ดจำนวนมาก ที่ปลายด้านหนึ่งมีพู่ขนเป็นกระจุก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ใช้เป็นไม้ประดับสวนได้ดี เถาต้มน้ำกลั้วคอแก้เจ็บคอ และใช้น้ำยางชะล้างแผลมีหนอง ดอกและใบรับประทานได้