บุหงาส่าหรี

บุหงาแต่งงาน/Spiny Fiddlewood
ชื่อวิทยาศาสตร์: Citharexylum spinosum L.
วงศ์: Verbenaceae
ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: 4 – 7 เมตร
ทรงพุ่ม: กลม กว้าง
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำปนเทา แตกกิ่งยืดยาวจำนวนมาก
ใบ: ใบเดี่ยวออกตรงข้ามรูปใบหอก กว้าง 6 – 8 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ แผ่นใบบาง ผิวใบเป็นมันเรียบทั้งสองด้าน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีขาวขนาดเล็กจำนวนมาก กลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 4 – 5 แฉก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ทยอยบานจากโคนไปหาปลายช่อ บานวันเดียวแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทุกประเภท
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มเป็นระยะๆ