โกลด์ฟิงเกอร์ส

Gold Fingers
วงศ์: Rosaceae
ประเภท: Floribunda /กุหลาบพวง
ความสูง:  1 เมตร
ใบ:  สีเขียวเข้ม เป็นมัน
ดอก: ดอกบาน 4 ซม. สีเหลืองเหลือบสีส้มแดง สีแดงจะเข้มขึ้นและสีเหลืองจางลง กลีบสั้น ซ้อนกันมาก กลิ่นหอมอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์:
เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ:
เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน