มะแหลบ

หมักแหลบ
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Peucedanum dhana A. Ham.
วงศ์: Apiaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 40-100 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นสันเหลี่ยม ตั้งตรง มีรากเป็นหัวยาวใต้ดิน ขนานกับผิวดิน
ใบ: ใบประกอบมี 3 ใบย่อยหรือแยกเป็น 3 แฉก รูปรีแกมไข่กลับ ยาว 3-7 เซนติเมตร ปลายแหลม ก้านใบยาว
ดอก: เป็นช่อแบบซี่ร่ม แตกแขนงเป็นช่อย่อยหลายช่อ ดอกย่อยจำนวนมาก ขนาดเล็ก สีขาวถึงสีเหลืองจางอมเขียว
ผล: เป็นรูปรีแกมไข่กลับถึงรูปหัวใจ ค่อนข้างแบน ตรงกลางส่วนที่เป็นเมล็ดนูนขึ้นเล็กน้อย เมื่อแก่แห้ง สีน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทรายหรือดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามพื้นที่โล่ง ป่าผลัดใบที่ระดับความสูง 600 เมตรขึ้นไป พบบนดอยทางภาคเหนือ เมล็ดใช้เป็นเครื่องเทศแต่งกลิ่นอาหาร นิยมใส่ในลาบหรือน้ำพริกลาบของชาวเหนือ ในอินเดียกิน ราก ที่คล้ายหัวแครอท เป็นยาบำรุงและยาแก้ไข้