พระยาถลาง

เจ้าเมืองถลาง/ชิงหลังขาว/ทังหลังขาว/King Thai Palm/White Elephant Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Kerriodoxa elegans J.Dransf.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 2 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกครึ่งใบ แผ่นใบแผ่กางขนาด 2 เมตร สีเขียวเข้ม ใต้ใบมีนวลสีขาวปกคลุมดูเด่นชัด ก้านใบสีดำยาว 1 เมตร ขอบก้านมีหนาม
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ เป็นช่อกลมสั้น
ผล: กลม ขนาด 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีส้ม
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไร ชื่อสกุล “Kerriodoxa” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ A.F.G. Kerr นายแพทย์ชาวไอริช ผู้บุกเบิกวงการพฤกษศาสตร์ไทย ส่วนชื่อชนิด “elegans มาจากภาษาละติน หมายถึงความสง่างาม อธิบายถึงลักษณะทรงพุ่มที่สวยงามของปาล์มสกุลนี้