ลิ้นมังกรไฮยาซินทอยเดส มาโนลิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce cv. Manolin
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 50 – 70 เซนติเมตร
ใบ: แบน ออกเวียนสลับ กว้าง 8 – 10 เซนติเมตร ยาว 50 – 70 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบแข็ง มีลายด่างสีขาวนวลตามแนวยาวของใบ
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อเชิงลด ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงประดับสวน