เป้งทะเล

Mangrove Date Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix paludosa Roxb.
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 8 เซนติเมตร
ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง ใต้ใบมีสีเทา ก้านใบมีหนามแหลม
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ
ผล: รูปทรงกระบอก ยาว 1 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองส้ม
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ ชอบขึ้นในน้ำกร่อย ปลูกบนที่ดอนก็เจริญเติบโตได้
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: ชื่อชนิด paludosa” มาจากภาษาละติน หมายถึง หนอง บึง ซึ่งอธิบายถึงลักษณะตามธรรมชาติของปาล์มชนิดนี้ที่มักพบอยู่ในบริเวณน้ำกร่อยและมีน้ำขังแฉะ