เป้งทะเล

Mangrove Date Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix paludosa Roxb. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 8 เซนติเมตร ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง ใต้ใบมีสีเทา ก้านใบมีหนามแหลม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: รูปทรงกระบอก ยาว 1 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองส้ม ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ ชอบขึ้นในน้ำกร่อย ปลูกบนที่ดอนก็เจริญเติบโตได้ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก การใช้งานและอื่นๆ: […]