ศรีสยาม

เต่าร้างหนูใบติด/Hooker’s Sugar Palm/Hooker’s Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga hookeriana (Becc.) Whitm. ชื่อพ้อง Didymosperma caudata ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร กอแน่นทึบ ใบ: มีจำนวนมาก ใบรูปขนนก แต่ไม่แตกเป็นใบย่อย ทางใบยาว 80 เซนติเมตร ปลายใบหยัก เว้าตื้นคล้ายครีบปลา สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบมีนวลสีขาวเด่นชัด ช่อดอก:ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ น้ำ: ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – […]

หมากส้ม

Orange Crownshaft Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Areca vestiaria Giseke ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 0.50 – 3 เมตร สามารถสูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 – 12 เซนติเมตร คอมีสีเหลืองอมส้มจนถึงส้มแดง ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ก้านใบสั้น ช่อดอก:ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อสีเหลืองเข้ม แผ่กระจายยาว 30 เซนติเมตร ผล: กลมรี ยาว 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก […]

ปาล์มพญาหนาม

Coyure Palm, Ruffle Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Aiphanes aculeata Willd. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 12 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 15 เซนติเมตร ทุกส่วนของลำต้นมีหนามแหลมยาวสีดำปกคลุมหนาแน่น ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร โค้งอ่อนลู่ลง ใบย่อยรูปลิ่ม ช่อดอก: สมบูรณ์เพศออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร ผล: กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: อุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 1 เดือนจึงงอก […]

เปาโรตีส

Everglades Palm, Paurotis Palm, Silver Saw Palmetto ชื่อวิทยาศาสตร์: Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H.Wendl. ex Becc.) ประเภท: ปาล์ม ทรงพุ่ม: แตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร แต่ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร มีแผ่นใยคลุมและทางใบแห้งติดแน่น ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกเกือบถึงสะดือ แผ่นใบกางเกือบครึ่งวงกลม กว้าง 80 เซนติเมตร  ใต้ใบมีนวลสีขาว ก้านใบยาว 1 เมตร และมีหนามที่ขอบก้าน ดอก: ดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อระหว่างกาบใบ ยาว 1.20 เมตร ผล: กลม ขนาด 1.2 […]