ศรีสยาม

เต่าร้างหนูใบติด/Hooker’s Sugar Palm/Hooker’s Fishtail Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga hookeriana (Becc.) Whitm.
ชื่อพ้อง Didymosperma caudata
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 2 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร กอแน่นทึบ
ใบ: มีจำนวนมาก ใบรูปขนนก แต่ไม่แตกเป็นใบย่อย ทางใบยาว 80 เซนติเมตร ปลายใบหยัก
เว้าตื้นคล้ายครีบปลา สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบมีนวลสีขาวเด่นชัด
ช่อดอก:ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ
ผล: กลม ขนาด 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะทั้งปลูกลงแปลงและปลูกลงกระถางได้ตลอดช่วงอายุ ใบและทรงพุ่มมีความสวยงาม จึงเหมาะใช้เป็นไม้สร้างจุดเด่นในสวนป่าเมืองร้อน