ฟ็อกซ์โกลฟ

Foxglove/Digitalis
ชื่อวิทยาศาสตร์: Digitalis purpurea L. & hybrid
วงศ์: Plantaginaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุ 2 ปีหรืออายุหลายปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูงได้ถึง 1.50 เมตร ทุกส่วนมีขนนุ่มปกคลุม
ใบ: ใบรูปไข่แกมรูปใบหอก ปลายใบมน ผิวใบมีขนเป็นต่อมปกคลุม ไม่มีก้านใบ โคนกาบใบโอบห่อหุ้มลำต้น
ดอก: ช่อดอกแบบช่อกระจะออกที่ปลายยอดชูสูง ช่อดอกยาวประมาณ 40 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกรูปแตร โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 4-5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีม่วงหรือสีขาว โคนกลีบด้านในมีขนปกคลุมและมีจุดแต้มสีม่วงเข้ม
ผล: ผลเป็นฝัก เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์เกิดลูกผสมใหม่ ๆ อีกหลายพันธุ์ และใช้เป็นไม้ตัดดอกได้ดี
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดในเขตหนาวของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และแอฟริกา ชื่อสกุลมาจากภาษาละตินว่า digitus แปลว่า นิ้ว สื่อถึงลักษณะดอกที่เรียวยาวคล้ายนิ้ว