ปาล์มพญาหนาม

Coyure Palm, Ruffle Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Aiphanes aculeata Willd.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 12 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 15 เซนติเมตร ทุกส่วนของลำต้นมีหนามแหลมยาวสีดำปกคลุมหนาแน่น
ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร โค้งอ่อนลู่ลง ใบย่อยรูปลิ่ม
ช่อดอก: สมบูรณ์เพศออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร
ผล: กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง
ดิน: อุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 1 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงประดับในที่ร่มรำไร