เปาโรตีส

Everglades Palm, Paurotis Palm, Silver Saw Palmetto
ชื่อวิทยาศาสตร์: Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H.Wendl. ex Becc.)
ประเภท: ปาล์ม
ทรงพุ่ม: แตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร แต่ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร
ลำต้น: มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร มีแผ่นใยคลุมและทางใบแห้งติดแน่น
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกเกือบถึงสะดือ แผ่นใบกางเกือบครึ่งวงกลม กว้าง 80 เซนติเมตร  ใต้ใบมีนวลสีขาว ก้านใบยาว 1 เมตร และมีหนามที่ขอบก้าน
ดอก: ดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อระหว่างกาบใบ ยาว 1.20 เมตร
ผล: กลม ขนาด 1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีส้ม
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำดี
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมขัง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก หรือใช้วิธีรแยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ให้แตกกอเป็นพุ่ม ชื่อชนิด ”wrightii” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ CharlesHenry Wright นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกันผู้ค้นพบ ส่วนชื่อสามัญ ”Everglades Palm” ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิด คือ Everglades National Park รัฐฟลอริดา