หมากส้ม

Orange Crownshaft Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Areca vestiaria Giseke
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: 0.50 – 3 เมตร สามารถสูงได้ถึง 10 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 – 12 เซนติเมตร คอมีสีเหลืองอมส้มจนถึงส้มแดง
ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ก้านใบสั้น
ช่อดอก:ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อสีเหลืองเข้ม แผ่กระจายยาว 30 เซนติเมตร
ผล: กลมรี ยาว 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะสำหรับปลูกลงแปลง