ไชนีสฟอร์เก็ตมีน็อต

Chinese Forget-me-not
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm.
วงศ์: Boraginaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุ 2 ปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 45-60 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง
ใบ: ใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนานถึงรูปแถบ ปลายเรียวแหลม ขอบใบหยักฟันเลื่อยตื้น ๆ มีขนสั้นปกคลุม ก้านใบสั้น
ดอก: ช่อดอกออกที่ปลายยอด ดอกย่อยจำนวนมาก ดอกรูปกรวย ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร สีขาว ฟ้า และชมพู ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ
ผล: เมล็ดมีขนาดใหญ่และมีหนาม
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด หลังเพาะ 3 เดือนจึงให้ดอก
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย มีพืชอีกหลายสกุลที่เรียกว่า Forget-me-not เช่นเดียวกัน คือ Angelonia goyazensis ซึ่งมีอีกชื่อว่า แวววิเชียร สกุลไมโอโซทิส (Myosotis) และสกุลไมโอโซทิเดียม (Myosotidium)