6 ข้อควรคำนึงอย่างที่สุด ก่อนดีไซน์บ้านหลังสวยหลังใหม่ของคุณ

เพราะบ้านคือวิมานของเรา เป็นแหล่งรวมความรัก ความอบอุ่นและความเป็นครอบครัว ดังนั้นการตกแต่งบ้านเพื่อให้เป็นวิมานดังที่เราปรารถนาจะให้เป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เลือกกระเบื้องปูผนังดีๆ ชีวิตก็เปลี่ยน

“เฟอร์นิเจอร์” ชิ้นแรกในการทำให้บ้านเราสวย มีชีวิตชีวาน่าอยู่ เป็นเรื่องของ “กระเบื้องปูผนัง” และ “กระเบื้องปูพื้น” วันนี้มีเคล็ดลับการเลือกกระเบื้องจาก “กระเบื้องเคนไซ” มาฝากเพื่อน ๆ กัน

Newest cinema news: Are Super heroes are still United states Idols

Cinema News About People in america Hassle Struggling SUPERHEROES Such a affordable attendance of cinemas, as this yr – 405 million acquired tickets – was not given that the summer of 1992. But, unusually more than enough, its reputable. The summer movie distribution time (the time period in between the initial weekend of May plus […]

Let’s party !!!

เพิ่มความสนุกสนานเปลี่ยนที่แขวนของเป็นต้นคริสมาสต์และจัดระเบียบของใช้ด้วยการแขวนอย่างมีสไตล์กลายเป็น Wall Art

ถวายสังฆทาน

ถวายสังฆทาน นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ถวายข้าวพระพุทธ / ลาข้าวพระพุทธ

ถวายข้าวพระพุทธ   อิมัง สูปะพยัญชนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมะ   ลาข้าวพระพุทธ เสสัง มังคะลา ยาจามะ

อาราธนาพระปริต

อาราธนาพระปริต วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

สมาทานศีล (ฆราวาสทั้งหมดกล่าวตามภิกษุ)

สมาทานศีล ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ กาเมสุมิฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สะมาทิยามิ (3 ครั้ง) (ภิกษุกล่าว) ศีเลนะสุขคติงยันติ   (ฆราวาสรับ) สาธุ (ภิกษุกล่าว) ศีเลนะโภคะสัมปะทา   (ฆราวาสรับ) สาธุ (ภิกษุกล่าว) ศีเลนะนิพพุติงยันติ ตัสสมา ศีลัง วิโสทะเย   (ฆราวาสรับ) สาธุ