จั๋งแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis sp. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 15 – 20 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ มีใบย่อย 3 ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ช่อดอก: มักไม่พบช่อดอก ผล: ไม่ติดผล อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะไม่ค่อยติดเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางตั้งประดับในห้องหรือที่มีแสงรำไร ผู้นำจั๋งชนิดนี้มาปลูกในเมืองไทยเป็นคนแรกคืออาจารย์สุรัตน์ วัณโณ แห่งบ้านก้ามปู

จั๋งใต้

ยี่รู/ไม้รู ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis siamensis Hodel ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 – 2.5 เซนติเมตร แตกไหลเลื้อยรอบต้น ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 15 – 22 ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบยาว 30 – 50 เซนติเมตร ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: รูปไข่ ขนาด 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเขียวคล้ำ อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: […]

จั๋งญี่ปุ่นด่าง

Bamboo Palm/Lady Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis excelsa (Thunb.) Henry (Variegated) ประเภท: ปาล์มแตกกอ กลายพันธุ์จากจั๋งญี่ปุ่น ความสูง: ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 30 – 80 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 4 – 10 ใบ แผ่ครึ่งวงกลม ใบย่อยแข็งไม่อ่อนลู่ ปลายใบทู่ มีก้านและใบย่อยเป็นแถบสีขาวหรือสีเหลือง มีขนาดแถบและความด่างเด่นชัดแตกต่างกัน หากใบด่างทั้งหมดจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้และเหี่ยวแห้งไป ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 0.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะลักษณะด่างเปลี่ยนแปลงไปได้ อีกทั้งยังไม่ค่อยติดเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางสำหรับวางในที่ร่มรำไร

ปาล์มหน้าต่าง

Little Window Palm/Window Pane Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Reinhardtia gracilis (H.Wendl.) Drude ex Dammer ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 3 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 เซนติเมตร กาบใบยาว 10 เซนติเมตร มีเส้นใยหุ้มสีน้ำตาล ใบ: รูปขนนก มีใบย่อย 2 – 4 คู่ ยาว 15 – 30 เซนติเมตร ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบและยาวเท่ากับทางใบ ผล: กลมรี ยาว 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วงคล้ำ อัตราการเจริญเติบโต: ช้ามาก ดิน: […]

เจใบลาย

 Pinang ชื่อวิทยาศาสตร์: Pinanga disticha (Roxb.) Blume ex H.Wendl. ประเภท: ปาล์มแตกกอขนาดเล็ก ความสูง: สูงได้ถึง 2 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 30 – 80 เซนติเมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 – 1 เซนติเมตร คอใบสีน้ำตาลเรื่อ ใบ: รูปหางปลา ปลายใบหยักเว้าสองแฉก ทางใบยาว 30 เซนติเมตร แผ่นใบมีจุดสีเขียวเข้ม สลับอยู่บนพื้นสีเขียวอ่อน ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ แตกออกเป็นหางหนู 2 – 3 เส้น สีขาวนวล ผล: กลมรี ยาว 1 เซนติเมตร เรียงตรงข้ามกัน เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด […]

ปาล์มเฮนรี่

Henry Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Pelagodoxa henryana Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ใบ: ใบเดี่ยว ขอบใบจักตื้น แผ่นใบกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ปลายใบจักเว้าเป็นสองแฉก ใต้ใบมีนวลสีขาว ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร ช่อดอก:ดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ช่อแผ่กระจายยาว 50 เซนติเมตร ผล: ผลรวม ขนาดใหญ่ถึง 6 เซนติเมตร มีเปลือกแข็งคล้ายเนื้อไม้แตกเป็นสะเก็ด เมื่อสุกสีน้ำตาล ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลานาน 6 […]

กะพ้อหนู

กะพ้อนกแอ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Licuala triphylla Griff. ex Mart. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: ต้นเตี้ยมาก สูงเพียง 50 เซนติเมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักตื้น แผ่นใบไม่แตกหรือแตกเพียง 3 ใบ แผ่นใบแผ่กว้าง 30 เซนติเมตร มีหนามที่ขอบก้าน ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 10 เซนติเมตร ผล: กลม ขนาด 0.6 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 4 เดือนจึงงอก การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะเป็นไม้กระถางในที่ร่มรำไร ใช้ประดับได้สวยงามตลอดช่วงอายุ  […]

ปาล์มเจ้าเมืองตรัง

Sumawong’s Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Licuala peltata Roxb. var. sumawongii L.G.Saw ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นไม่แตกจากกัน อาจแตกบ้างในบางครั้งถ้ามีลมพัดแรง จีบพัดละเอียด แผ่นใบแผ่กว้าง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 2 เมตร ขอบก้านมีหนามแหลม ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ผล: รูปรี ยาว 1 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด […]

กะพ้อใบกลม

Parasol Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Licuala orbicularis Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้น: สั้นติดดิน แต่แตกก้านชูใบขึ้นสูง 80 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักฟันเลื่อย ไม่แตกออกจากกัน แผ่นใบขนาด 0.70 – 1 เมตร ขอบก้านใบมีหนามแข็ง ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ผล:กลม ยาว 0.6 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด : รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 4 – 6 เดือนจึงงอก การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไร สามารถปลูกประดับได้ตลอดช่วงอายุ ชื่อชนิด “orbicularis” มาจากภาษาละติน หมายถึงรูปทรงกลม ซึ่งก็คือลักษณะใบของปาล์มชนิดนี้

ปาล์มจีบ

Palas Payung/Vanuatu Fan Palm/Ruffled Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Licuala grandis H.Wendl. ex Linden ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นและพับจีบ แผ่นใบแผ่กาง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร  ขอบก้านใบมีหนามแหลม ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ดอกย่อยขนาดเล็กสีเหลืองนวล ผล: รูปรี ยาว 1 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไรหรือครึ่งวัน […]

พระยาถลาง

เจ้าเมืองถลาง/ชิงหลังขาว/ทังหลังขาว/King Thai Palm/White Elephant Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Kerriodoxa elegans J.Dransf. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกครึ่งใบ แผ่นใบแผ่กางขนาด 2 เมตร สีเขียวเข้ม ใต้ใบมีนวลสีขาวปกคลุมดูเด่นชัด ก้านใบสีดำยาว 1 เมตร ขอบก้านมีหนาม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ เป็นช่อกลมสั้น ผล: กลม ขนาด 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีส้ม ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 […]

เต่าร้างลาย

Zebra Fishtail Palm/Striped-Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota zebrina Hambai, Maturbongs, Heatubun & J.Dransf. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 15 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปขนนกสองชั้น ทางใบยาว 2 – 3 เมตร กว้าง 2 เมตร ก้านใบยาว 1 เมตร สีน้ำตาลอ่อน สลับด้วยแถบสีดำเป็นวงรอบคล้ายม้าลาย ใบย่อยรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบหยักเว้าแหลมคล้ายหางปลา ช่อดอก: ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีม่วงแดง อัตราการเจริญเติบโต: ช้า […]

ไก่แดง

ว่านไก่แดง ว่านไก่โต้ง ชื่อวิทยาศาสตร์: Aeschynanthus speciosus Hook. วงศ์: Gesneriaceae ประเภท: ไม้เลื้อยอิงอาศัยอายุหลายปี ความสูง: เลื้อยได้ไกล 1 – 2 เมตร ลำต้น: กลม เรียบเกลี้ยง สีเขียว ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่รูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 1 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 2 – 7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบสีเขียวอวบน้ำ ผิวเกลี้ยง ดอก: ออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายยอด มี 2 – 3 ดอก ดอกสีแดง กลีบเลี้ยงสีเขียวแกมเหลือง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่ออกเป็น 5 กลีบ ส่วนบน 2 กลีบ ส่วนล่าง 3 […]

หูเสือ

 Strawberry Begonia/Strawberry Geranium ชื่อวิทยาศาสตร์: Saxifraga stolonifera Meerb. วงศ์: Saxifragaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง:3 – 5 เซนติเมตร ลำต้น:ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนปกคลุม ไหลสีแดงเรื่อ ปลายไหลเกิดเป็นต้นใหม่ได้ ใบ: ใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกแน่นแผ่คลุมดิน รูปกลมถึงรูปไต เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 7เซนติเมตร ขอบใบหยักมน พื้นใบสีเขียว มีด่างสีขาวตามเส้นใบ ใต้ใบสีแดงเรื่อ ดอก: ช่อกระจะ ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว โคนกลีบเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็น 5 แฉก ด้านบน 3 แฉกและด้านล่าง 2 แฉก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ชอบอากาศเย็น ขยายพันธุ์: แยกกอและปักชำไหล การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกในไทยมักไม่ค่อยออกดอก