ปาล์มหน้าต่าง

Little Window Palm/Window Pane Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Reinhardtia gracilis (H.Wendl.) Drude ex Dammer
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 3 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 เซนติเมตร กาบใบยาว 10 เซนติเมตร มีเส้นใยหุ้มสีน้ำตาล
ใบ: รูปขนนก มีใบย่อย 2 – 4 คู่ ยาว 15 – 30 เซนติเมตร
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบและยาวเท่ากับทางใบ
ผล: กลมรี ยาว 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วงคล้ำ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้ามาก
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 4 – 6 เดือนจึงงอก หรือแยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้กระถางตั้งในที่ร่มรำไร ชื่อสกุล “Reinhardtia” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ Otto Wilhelm Hermann Reinhardt นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน