จั๋งใต้

ยี่รู/ไม้รู
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis siamensis Hodel
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 1.50 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 – 2.5 เซนติเมตร แตกไหลเลื้อยรอบต้น
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 15 – 22 ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบยาว 30 – 50 เซนติเมตร
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ
ผล: รูปไข่ ขนาด 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเขียวคล้ำ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะไม่ค่อยติดเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางตั้งประดับในห้องหรือปลูกลงแปลงในที่รำไร ในธรรมชาติพบตามป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของไทย ค้นพบครั้งแรกโดย Don Hodel ในปี ค.ศ. 1997