ปาล์มขนไก่

Seashore Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: 1 – 2 เมตร
ทรงพุ่ม: เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 2.50 เมตร
ใบ: รูปขนนกเป็นพวง ใบย่อยแตกออกเป็นกระจุก 2 – 3 ใบ แผ่กางออกคนละทิศทาง เป็นพวงคล้ายไก่พองขน
ช่อดอก: ดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 60 เซนติเมตร
ผล: กลมรี ขนาด 1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง กินได้
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนความแห้งแล้งได้
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 3 – 5 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ :ทนไอเกลือจากทะเล เหมาะสำหรับปลูกลงแปลงกลางแจ้งบริเวณริมทะเล ชาวอเมริกาใต้นิยมทานผลสดเป็นผลไม้ หรือนำมาทำเครื่องดื่ม ใบของปาล์มขนไก่ใช้ทำตะกร้าและเครื่องจักสานอื่น ๆ ได้ ชื่อสกุล “Allagoptera” มาจากภาษากรีกคำว่า “llage” หมายถึงการเปลี่ยนแปลง และ “ptera” หมายถึงปีก เมื่อรวมความจึงหมายถึง ลักษณะใบที่คล้ายขนนก เป็นการบ่งบอกลักษณะประจำสกุลนี้ ส่วนชื่อชนิด “arenaria” มาจากภาษาละติน หมายถึงทราย จึงอาจสื่อลักษณะนิสัยว่า ชอบดินทราย