เจใบลาย

 Pinang
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pinanga disticha (Roxb.) Blume ex H.Wendl.
ประเภท: ปาล์มแตกกอขนาดเล็ก
ความสูง: สูงได้ถึง 2 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 30 – 80 เซนติเมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 – 1 เซนติเมตร คอใบสีน้ำตาลเรื่อ
ใบ: รูปหางปลา ปลายใบหยักเว้าสองแฉก ทางใบยาว 30 เซนติเมตร แผ่นใบมีจุดสีเขียวเข้ม สลับอยู่บนพื้นสีเขียวอ่อน
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ แตกออกเป็นหางหนู 2 – 3 เส้น สีขาวนวล
ผล: กลมรี ยาว 1 เซนติเมตร เรียงตรงข้ามกัน เมื่อสุกสีแดง
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด ใช้เวลา 3 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกลงแปลง หรือเป็นไม้กระถางในที่ร่มรำไรปาล์มชนิดนี้มักพบในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย