เจใบลาย

 Pinang ชื่อวิทยาศาสตร์: Pinanga disticha (Roxb.) Blume ex H.Wendl. ประเภท: ปาล์มแตกกอขนาดเล็ก ความสูง: สูงได้ถึง 2 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 30 – 80 เซนติเมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 – 1 เซนติเมตร คอใบสีน้ำตาลเรื่อ ใบ: รูปหางปลา ปลายใบหยักเว้าสองแฉก ทางใบยาว 30 เซนติเมตร แผ่นใบมีจุดสีเขียวเข้ม สลับอยู่บนพื้นสีเขียวอ่อน ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ แตกออกเป็นหางหนู 2 – 3 เส้น สีขาวนวล ผล: กลมรี ยาว 1 เซนติเมตร เรียงตรงข้ามกัน เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด […]