พญาไร้ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chiloschista Lunifera (Rchb.f.) Sm.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง
ลำต้น: สั้นมาก
ใบ: ใบลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆ จึงเห็นแต่รากขนาดใหญ่จำนวนมาก
ดอก: ช่อดอกห้อยลง มี 10 – 20 ดอก ดอกขนาด 0.5-0.8 เซนติเมตร กลีบสีเหลือง แต้มสีน้ำตาลแดงเป็นบริเวณกว้างที่กลางกลีบ กลีบปากสีขาว มีจุดสีน้ำตาลแดง 2 จุด ออกดอกเดือนมีนาคม – เมษายน
วัสดุปลูก: ไม่ต้องใช้วัสดุปลูก เพียงหาขอน กิ่งไม้ หรือใช้แผ่นไม้หนาๆ ให้ต้นยึดเกาะ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับสวน โดยให้เลื้อยเกาะกับต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ได้บรรยากาศแบบสวนป่าเมืองร้อน