ไอริสน้ำ

Fan Iris
ชื่อวิทยาศาสตร์: Neomarica longifolia (Link & Otto) Sprague
วงศ์ : Iridaceae
ประเภท: ไม้ริมน้ำ อายุหลายปี
ความสูง: สูงถึง 1 เมตร
ลำต้น: มีเหง้าสั้น ๆ ใต้ดิน เจริญเป็นกอ
ใบ: ใบเดี่ยว ออกสลับระนาบเดียว รูปแถบแบนยาวเรียวแหลม กว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกจากซอกใบ ชูตั้งขึ้น ดอกขนาด 5 – 8 เซนติเมตร กลีบดอกบาง มี 3 กลีบ สีเหลือง โคนกลีบมีจุดเล็ก ๆ สีน้ำตาล ดอกบานเพียงวันเดียวตั้งแต่ช่วงสายถึงบ่าย ทยอยบานทีละ 1 – 2 ดอก แต่ละช่อทยอยบานนานหลายสัปดาห์ ออกดอกตลอดปี แต่ดอกดกในช่วงฤดูหนาว
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-15 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: สามารถแตกต้นอ่อนที่ช่อดอกได้หรือแยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางได้ดี ถ้าดินแห้งและแดดจัด ปลายใบจะไหม้