ไอริสน้ำ

Fan Iris ชื่อวิทยาศาสตร์: Neomarica longifolia (Link & Otto) Sprague วงศ์ : Iridaceae ประเภท: ไม้ริมน้ำ อายุหลายปี ความสูง: สูงถึง 1 เมตร ลำต้น: มีเหง้าสั้น ๆ ใต้ดิน เจริญเป็นกอ ใบ: ใบเดี่ยว ออกสลับระนาบเดียว รูปแถบแบนยาวเรียวแหลม กว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกจากซอกใบ ชูตั้งขึ้น ดอกขนาด 5 – 8 เซนติเมตร กลีบดอกบาง มี 3 กลีบ สีเหลือง โคนกลีบมีจุดเล็ก ๆ สีน้ำตาล ดอกบานเพียงวันเดียวตั้งแต่ช่วงสายถึงบ่าย ทยอยบานทีละ 1 – 2 […]