เต่าร้างลาย

Zebra Fishtail Palm/Striped-Fishtail Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota zebrina Hambai, Maturbongs, Heatubun & J.Dransf.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 15 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปขนนกสองชั้น ทางใบยาว 2 – 3 เมตร กว้าง 2 เมตร ก้านใบยาว 1 เมตร สีน้ำตาลอ่อน
สลับด้วยแถบสีดำเป็นวงรอบคล้ายม้าลาย ใบย่อยรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบหยักเว้าแหลมคล้ายหางปลา
ช่อดอก: ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ
ผล: กลม ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีม่วงแดง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร ใบจะมีสีเขียวเข้ม และมีลายที่ก้านใบเด่นชัด
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 3 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลง