จั๋งญี่ปุ่นด่าง

Bamboo Palm/Lady Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis excelsa (Thunb.) Henry (Variegated)
ประเภท: ปาล์มแตกกอ กลายพันธุ์จากจั๋งญี่ปุ่น
ความสูง: ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 30 – 80 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 4 – 10 ใบ แผ่ครึ่งวงกลม ใบย่อยแข็งไม่อ่อนลู่ ปลายใบทู่ มีก้านและใบย่อยเป็นแถบสีขาวหรือสีเหลือง มีขนาดแถบและความด่างเด่นชัดแตกต่างกัน หากใบด่างทั้งหมดจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้และเหี่ยวแห้งไป
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ
ผล: กลม ขนาด 0.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะลักษณะด่างเปลี่ยนแปลงไปได้ อีกทั้งยังไม่ค่อยติดเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางสำหรับวางในที่ร่มรำไร